Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka
Tradice a zvyky
 

V této sekci vám nabízíme příspěvky o významu ovoce a ovocných stromů pro člověka, komunitu, o tradicích, zvycích a mýtech, které s nimi byly spojeny.

 

 

Symbolika ovoce - spojení člověk – strom

Posilování – dnes bychom řekli také přenos energie – probíhalo mezi člověkem a ovocným stromem i oběma směry, výjimkou není ani oboustranné posilování. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč, Pavla Škarková (Nízký Jeseník)

 

Ovoce a Ovocné stromy ve zvycích a obřadech během roku

Během celého kalendářního roku se objevují zvyky či náboženskými obřady, které jsou v různých formách spojeny s ovocem nebo ovocným stromem. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč, Pavla Škarková (Nízký Jeseník)

 

Ovocné stromy v obřadech, pověrách a zvycích

Nesmíme zapomínat, že ovocné stromy a jejich plody měly pro venkovského člověka v minulosti nemalý význam i v rovině symbolické, objevovaly se v řadě rituálů, obyčejů a obřadů. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Nízký Jeseník)

 

Povídání o mapování

Ovocný strom v krajině Poodří (Ivan Bartoš, Jitka Tomopulosová) Výstupy a výsledky projektu mapování významných krajinných prvků tvořených ovocnými stromy ve vztahu k historii a budoucnosti ovocnářství v Regionu Poodří. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

O hrušni, která byla vztyčena

Na „horním konci“ Suchdola roste v jedné se zahrad zajímavý strom hrušně. Přesněji povědíc, jsou to stromy dva, rostoucí v těsné blízkosti. Jsou stejného stáří a stejné odrůdy, dalo by se i říci, že jsou osově souměrné. Nenesou stopy roubování a z kořenových náběhů se dá soudit, že vyrostly jako výmladky na místě, kde se kdysi nacházel pařez původní hrušně (a zdá se, že to byl pořádný pařez s průměrem o dost větším nežli jeden metr). (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

O stromořadí planiček, které kdosi vysadil, ale nestačil naroubovat!

Podél cest v polnostech mezi nádražím a kostelem v Jistebníku lze nalézt dvě různé výsadby hrušní. Ta prvá je tvořena kulturními odrůdami, druhou tvoří směs stejnověkých (asi sedmdesátiletých) semenáčů a planiček, nepochybně kdysi vysazená jako stromořadí. Některé ze semenáčů připomínají plody planičky, jiné jsou zdrobnělými potomky matečných odrůd, většina z nich má malé a trpké plody. Jaden ze stromů má zdobně zvlněné okraje listů. Stromy jsou neudržované, zarostlé v porostu mirabelek a zastíněné vzrostlými topoly. Přesto dosud krásně kvetou a bohatě plodí. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

O mlsném zakladateli genetiky

Slavný hynčický rodák Johann Gregor Mendel se v augustiniánském klášteře v Brně zabýval rovněž šlechtěním odrůd ovocných stromů a existuje doklad o tom, že si nechával posílat z domova rouby. Jedním z nich je jeho dopis synovcům Aloisovi a Ferdinandovi Schindlerovi (ze dne 4. dubna 1831). (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Výstavy a košty

S ovocnářstvím je na území MAS – Partnerství Moštěnka spjato mnoho akcí. V prvé řadě jsou to na podzim výstavy ovoce a zeleniny, které pořádají místní organizace zahrádkářského svazu. (celý článek)

_________
Autor: Anna Koláčková (Moštěnka)

 

Osobnost

Ing. Václav Tetera, Csc. – významný český ovocnář, pomolog, autor knih, publikací a odborných článků. *25.2.1947 (celý článek)

_________
Autor: Koláčková Anna (Moštěnka)

 

Továrna Terezie Hrubé v Přerově

V minulosti byly v převážně zemědělském Přerově příznivé podmínky k rozvoji potravinářského průmyslu. Vědomí, že spousta ovocných plodů v úrodných sadech Hané a Moravy není plně využito a rychle podléhá zkáze přivedlo Terezii Hrubou na myšlenku začít s výrobou ovocných konzerv a marmelád. (celý článek)

_________
Autor: Věra Fišmistrová (Moštěnka)

 

Pečení tradičních pecáků na Hranicku

Pecáky, jinde zvané také frgály, jsou tradiční velké sladké koláče různých chutí s různými náplněmi. Na Hranicku se jejich pečením zabývá či zabývalo několik pekárniček. Navazují tak na dávnou tradici, která v obci či rodině byla. (celý článek)

_________
Autor: Marcela Tomášová/ Marie Kopecká (Hranicko)

 

Tradice výroby kompotů šťáv a pálenek na Opavsku a Krnovsku

František Myslivec uvádí, že ještě v 19. století se ovoce na slezském venkově nezavařovalo, nelisovala se z něj ani ovocná šťáva, ani se nepálila slivovice. Bylo tomu tak ale opravdu? (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Krnovsko a Opavsko)

 

Smažení slív na Opavsku v minulosti - práce i společenská událost

Druhým rozšířeným a dnes již téměř zapomenutým způsobem zpracování ovoce bylo smažení slív. Smažení slív bylo pro venkovany v minulosti i významnou společenskou událostí. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Krnovsko a Opavsko)

 

Sušení ovoce na Opavsku - zapomenutá tradice

Sušení ovoce je dnes v mnoha regionech již zapomenutým způsobem zpracování ovoce. Také v zahradách a sadech na Opavsku bychom v druhé polovině 19. století našli drobné stavby, které sloužily jako sušírny. Dnes nenajdeme jediný objekt, dokonce ani fotografii, jediné svědectví o těchto objektech nám podává kniha Františka Myslivce. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Krnovsko a Opavsko)

 

Tradiční pokrmy z ovoce na Opavsku

Lepucha, varmužka, bryja nebo šimlena. Nahlédněte do tradičních ovocných pokrmů připravovaných před několika desetiletími na Opavsku. (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Krnovsko a Opavsko)

 

Lidové názvosloví ovocných stromů na Opavsku v 19. století

Hanůvky, Vindlíky, Šídelky, Okruhlinky nebo Kobylinky. Jaké ovoce se skrývalo za těmito názvy používanými venkovany na Opavsku v devatenáctém století? (celý článek)

_________
Autor: Radim Lokoč (Krnovsko a Opavsko)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270386 | ©2011 | webadmin&design