Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

O projektu

Projekt vznikl z iniciativy nadšenců z Opavska a Krnovska a představitelů Místních akčních skupin Opavsko a Rozvoj Krnovska. Na podzim roku 2009 byla podána grantová přihláška do projektu Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova.

 

Proč ovocné stromy?

Ovocnářství se po staletí řadilo na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku k tradičním činnostem venkovského obyvatelstva s širokým vlivem na venkovské prostředí – ovocné stromy poskytují nejen potravu lidem i zvířatům, je s nimi spojována tradice výroby moštů, pálenek, sirupů a marmelád, sušení ovoce, včelařství i výroba předmětů z ovocného dřeva. Ovocné dřeviny se také významně podílejí na tvorbě venkovské krajiny – doprovázejí cesty, zkrášlují meze a obsazují kamenice ve volné krajině, obohacují intravilán obce na návsích v zahradách a vytvářejí sady.
V posledních desetiletích se však z mapy regionu vytrácí nejeden solitérní strom, alej nebo starý sad, v lepším případě zarůstají náletem, z obcí mizí moštárny, na pultech obchodů leží jablka z Polska a Španělska, zavařeniny, marmelády a sirupy dělá jen několik babiček ze setrvačnosti pro svá vnoučata a méně je také těch, kteří se o ovocné stromy dovedou náležitě postarat nebo dokonce poznat jejich odrůdy. Nelze se proto divit ani tomu, že zájem o obor ovocnářství na zemědělských školách v Opavě a Městě Albrechticích dlouhodobě klesá.
Přitom potenciál rozvoje v oblasti ovocnářství je na území MAS Opavsko a MAS Rozvoj Krnovska vzhledem k poměrně bohaté tradici a vhodným podmínkám vysoký. Podstata a inovativnost projektu spočívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru při realizaci propagačních a vzdělávacích aktivit.

Cílem našeho projektu je přispět k zachování a rehabilitaci ovocných stromů, a to nejen jakožto dárců plodů, ale také jako součásti mnoha tradic a významných krajinných prvků.
Základním pilířem projektu je nacházet společné zájmy a motivace – tzn. vytvářet vztah ke krajině jako k estetickým, kulturním a výrobním hodnotám nejen pro výrobce a zpracovatele, ale pro kohokoliv, kdo v krajině žije, a jí prochází, podpořit vnímání venkovského prostoru (jeho užitkovost, lokálnost, sousedskost, propojenost, recyklovatelnost, závislost, bezprostřednost, srozumitelnost i nekonečná proměnlivost jako kotva, zdroj, stálá inspirace a protiváha nastupující globalizaci, která přináší přesný opak).
Projekt rovněž napomůže k seznámení různých skupin lidí, kteří propadli kouzlu ovoce, např. při tematicky laděných exkurzích, při záchraně starých krajových odrůd ovocných stromů a řadě dalších aktivit majících za cíl propagovat ovoce ve všech jeho formách a využití v krajině i doma na stole.
Základním principem a metodou je vzájemně se poznat, spolupracovat a spojit své síly s cílem pomoci ke zlepšení života ve venkovských oblastech.

 

Konkrétní výstupy projektu

Publikace

 • prezentace mapování území – krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů, místních tradic
 • seznam pěstitelů a zpracovatelů ovoce, včetně map, adres a kontaktů
 • terminář akcí – výstavy, slavnosti atd.
 • vhodné druhy a odrůdy ovoce pro pěstování na území obou MAS
 • návody výsadby a péče o ovocné stromy, zpracování ovoce, recepty

 

Propagační panely, letáky a plakáty

 • tématicky zaměřené – program akcí projektu, ovocná stezka, pěstitelé a zpracovatelé ovoce na sledovaném území, kontakty, staré a krajové odrůdy ovoce na sledovaném území, netradiční druhy ovoce

 

Webová stránka

 • prezentace mapování území – krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů
 • přehled pěstitelů a zpracovatelů ovoce, včetně map, adres a kontaktů
 • informace o akcích – výstavy, slavnosti atd.
 • vhodné druhy a odrůdy ovoce pro pěstování na území obou MAS
 • návody výsadby a péče o ovocné stromy, zpracování ovoce, recepty

 

Lokální propagační akce

 • propagační akce proběhnou v 16 obcích formou prezentace cílů projektu, propagace Ovocné stezky, pěstitelů a zpracovatelů ovoce v okolí, bude vytvořen doprovodný program,
 • ukázky jednotlivých druhů ovoce,
 • ukázky zpracování ovoce, ochutnávky, soutěže a hry pro děti
 • řada těchto propagačních akcí bude součástí tradičních místních aktivit – výstavy ovoce, obecní slavnosti atd.

 

Ovocná stezka

 • na základě mapování území vznikne tzv. Ovocná stezka virtuálně propojující celé území, prezentovaná na webové stránce, v propagačních publikacích, ve vybraných lokalitách na informačních tabulích a v informačních centrech v Opavě, Hradci nad Moravicí, Krnově a v Osoblaze
 • 14 informačních tabulí bude prezentovat hodnotné krajinné prvky – aleje, sady, meze a kamenice se zastoupením ovocných stromů, netradiční ovocné druhy, zpracovatele ovoce, ale také širší sociokulturní a historické vazby

 

Exkurze Ovocné stromy jako součást krajiny Krnovska a Opavska

 • dvě exkurze zaměřené na poznávání krajinných struktur s přítomností ovocných stromů, starých sadů, ukázky nových výsadeb, poznávání tradic pěstování a zpracování ovoce a návštěva zpracovatelů ovoce, některých zastavení ovocné stezky

 

Ovocnářský kurs

 • dva dvoudenní semináře v Městě Albrechticích a Lhotě (část Háje ve Slezsku) - teoretická přednášková část vedená odbornými lektory, exkurze a praktická výuka v terénu

 

Exkurze k modelovým příkladům pěstování a zpracování ovoce v Bílých Karpatech

 • jednodenní exkurze za příklady realizace projektů rozvoje pěstování a zpracování ovoce v oblasti Bílých Karpat – moštování ovoce (Hostětín), sušárna ovoce (Pitín), ovocná školka starých odrůd (Bojkovice), genofondový sad NPP Zahrady pod Hájem – (Velká nad Veličkou)

 

Konkrétní informace k jednotlivým aktivitám budeme včas zveřejňovat na webové stránce, na prezentacích v rámci aktivit a posílat na mail všem zájemcům.
_________
Autoři: Petr Chroust, Radim Lokoč, Zdeněk Frélich, Jiří Krist a Petr Ondruška

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

Vydasli jsme ovocné kvarteto, které seženete v sídle MAS Partnerství Moštěnka.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

 

MAS – Partnerství Moštěnka o. s.
Dr. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
Obecní úřad Kostelec u Holešova 58, 768 43
734 435 218
lenka.klimkova@mas-mostenka.cz

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑13922 | ©2011 | webadmin&design