Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka
Tradice a zvyky
 

Ovoce a ovocnářství provázelo obyvatele Bílých Karpat odedávna. Místní přírodní podmínky neumožňovaly nikdy všeobecný rozvoj zemědělství a proto v tomto „bohem zapomenutém“ kraji vždy dominovala pastva a ovocnářství, které postupně vytvořili charakteristický krajinný ráz Bílých Karpat.

V dobách našich babiček, kdy nebyla elektrická energie a všechny dnes nezbytné spotřebiče samozřejmostí museli být lidé důmyslnější a důvtipnější ve způsobech uchování ovoce, které je sezónní záležitostí. Mezi běžné způsoby patřilo běžné sušení zejména jablek, hrušek a švestek. V dobrých podmínkách při omezení přístupu vlhkosti a hmyzu se počítá trvanlivost v řádu let.

Dalším i dnes běžným způsobem uchování ovoce patří skladování ve sklepích. Takto uložené ovoce vydrží v dobře odvětraném sklepě do dalšího podzimu. Sklepy však byly často jen v bohatších staveních a na statcích. Proto tento způsob lidé nahrazovali zavěšováním do studní, kde byla zajištěna jak ideální vlhkost, tak zamezení přístupu škůdců.

Mezi dříve běžné metody uchování ovoce na vesnici, kde se běžně skladovalo seno a obilí patřilo schovávání čerstvého ovoce do vymláceného obilí nebo skládky sena.

Dnes již zapomenutou věcí byly tzv. krechty. Šlo o hluboké jámy zcela nebo částečně zasypány. Větrání bylo zajištěno malým světlíkem. V těchto krechtech se skladovala většina zemědělských plodin včetně ovoce.

Mezi nejúčinnější způsoby patřilo okamžité zpracování ovoce, které zajišťovalo dlouhou trvanlivost a uchování vitamínů a chuti ovoce. Zde patřilo zavařování, výroba marmelád a vkládání jablek do kysaného zelí, kdy si uchová vitamíny, ale chuť přetáhne od zelí.

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

Vydasli jsme ovocné kvarteto, které seženete v sídle MAS Bojkovska.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

 

 

Místní akční skupina Bojkovska
Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
774 230 210
bojkovsko@gmail.com, web


kontakt@ovocne-stezky.cz ∑13952 | ©2011 | webadmin&design