Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Tradice a zvyky

Symbolika ovoce - spojení člověk – strom

 

Posilování – dnes bychom řekli také přenos energie – probíhalo mezi člověkem a ovocným stromem i oběma směry, výjimkou není ani oboustranné posilování.

Příkladem jsou obyčeje, v nichž se naši předkové uchylovali k posilování plodnosti stromů. Jan z Holešova uvádí obalování ovocných stromů slámou, aby v příštím roce hojně plodily. Když strom plodil málo, uvázal se na něj uzlík se zbytky jídel od štědrovečerní nebo velikonoční hostiny nebo si hospodyně o kmen stromu otíraly ruce od těsta při zadělávání vánočky. Patří se i zmíněný zvyk, kdy se zbytky štědrovečerní večeře sypaly pod koruny stromů, aby je pro další rok posílily a dopomohly k velké úrodě.

Dále mělo podpořit úrodu i klepání na kmeny stromů, zahrabání slupek ořechů ke kořenům, ovazování stromů červenou stuhou, zastrčení mince do povřísla, jímž byl stromek ovázán nebo otloukání stromu pytlíkem hrachu, „aby měl tolik ovoce jako hrachových zrnek“ (Holubová 2003:65).

O Bílé sobotě se se stromy třáslo a zakopávaly se pod ně skořápky a kousky mazance. Zvýšit úrodu mělo i zakopání zvířete pod strom, nejčastěji kočky nebo psa. (Holubová 2003:65)

První ovoce z mladého stromu měla trhat těhotná žena nebo ta, jež porodila hodně dětí, aby dával v budoucnu dobrou úrodu. Podle jiných zvyklostí se ke stromům měla vylít voda z první koupele novorozence, aby se dítěti zaručilo podobného vzrůstu jako stromu. Někde se udržoval obyčej, že se voda z koupele děvčete lila k jabloni a voda z koupele chlapce k dubu nebo jedli, stromům, které jsou silné a mocné.

Jinde se ke stromu dokonce zakopávala i placenta rodičky (Kovářů 2003:145). Naopak uschnutí stromu mělo způsobit vylití vody, v níž byl omýván mrtvý člověk. (Holubová 2003:65).

Z minulosti jsou známé také tzv. životní stromy, tento zvyk se u nás udržoval hojně ještě před sto lety, dnes na něj snad ještě někde narazíme. Jako životní stromy se sázely zpravidla stromy ovocné, v některých oblastech to byla při narození syna jabloň u dcery pak hrušeň (Pejml 1946:58). Chřadl-li tento strom, hrozilo nebezpečí smrti i dítěti.

V lidovém podání se tradovalo, že i ostatní stromy mohou oznamovat nadcházející smrt člověka. Z literatury se nám pak vybaví obraz z Babičky Boženy Němcové – spojených osudů umírající stařeny  a usychající třešně u domu.

Nejen stromy uschlé, ale i kvetoucí v nezvyklou dobu – vykvetla-li na zahrádce třešeň (případně i jabloň a švestka) podruhé, znamenalo to pro někoho z domu smrt ještě do vánoc.

Podle jedné z pověr platilo, že zemřelo-li matce dítě, nesměla do svátku sv. Jana Křtitele, někde do sv. Víta, jíst jahody a třešně. Toho dne prý rozdává v nebi Panna Marie dětem kytičku třešní a jahod. Matka by tak způsobila svému miláčkovi v nebi velkou bolest (Pejml 1946:174)

Symbolika se netýkala pouze hlavních ovocných druhů. Např. lískové pruty se vkládaly při bouřce do rohů stavení a za trám do stodoly, protože panovala víra, že ochrání stavení od blesků. Lískový proutek měl také magickou sílu, která umožňovala hledání pokladů (Holubová 2003:63).

 

Tradovalo se rovněž, že kdo porazí zdravý strom, do roka zemře. Lze soudit, že také z toho pramenil hluboký vztah (nebo dokonce úcta) ke stromům (ty byly v minulosti dokonce považovány za posvátné), kterou František Myslivec (1933:109) vyjádřil slovy: „…Ovocné stromy požívaly veliké úcty a za starých časů nebylo slyšeti, že by kdo ze zlomyslnosti strom poškodil.

Je politováníhodné, že se právě toto přesvědčení/pověra/víra v posledních letech vytrácí. Lze to pozorovat na ztrátě mnoha významných letitých stromů v našem okolí, ovocné stromy nevyjímaje.

 

„..Vyjmenovat, čím a jak konkrétně jsou stromy lidem užitečné, není obtížné, jen seznam by byl hodně dlouhý: svými plody, ať sladšími nebo natrpklými, s peckami i dužninou, svými listy a květy na léčivé čaje i masti. Lidé využívají kůru stromů, pryskyřici a lýko, ale nejvíc dřevo – na stavby obydlí, lodí, na nábytek, také k vaření pokrmů a k topení.“ (Hrušková 2005: 16)

 

 

Trčka, J.V. (2003): Zeleň v lidové oslavě církevních svátků. In Tarcalová, L. Zeleň v lidových obyčejích. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, s. 19-24, ISBN 80-86185-24-9. 

Večerková, E. (2003): Několik poznámek k obřadním stromům. In Tarcalová, L. Zeleň v lidových obyčejích. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, s. 49-60, ISBN 80-86185-24-9. 

Holubová, M. (2003): Strom v tradiční lidové kultuře. In Tarcalová, L. Zeleň v lidových obyčejích. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, s. 61-67, ISBN 80-86185-24-9.

Kovářů, V. (2003): Dům a zeleň. In Tarcalová, L. Zeleň v lidových obyčejích. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, s. 145-151, ISBN 80-86185-24-9. 

Hrušková, M. (2005): Kult stromů v zemích Koruny české. Praha: Abonent ND, 160 s., ISBN 9788072582112.

Myslivec, F. (1933): Starý způsob hospodářství na Opavsku. Československé zemědělské museum v Praze, Opava.

Pejml, K. (1946): Rostlina průvodcem člověka od kolébky ke hrobu. Česká grafická unie: Praha, 201 s.

Tinzová, B. (2010): Tradice v průběhu roku. In: Tradice z jesenického pohraničí. Šumperk 2010, s. 16 - 101.

_________
Autor: Radim Lokoč, Pavla Škarková (Nízký Jeseník)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑268109 | ©2011 | webadmin&design