Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Tradice a zvyky

Tradice výroby kompotů šťáv a pálenek na Opavsku a Krnovsku

Myslivec uvádí, že ještě v 19. století se ovoce na slezském venkově nezavařovalo, nelisovala se z něj ani ovocná šťáva, ani se nepálila slivovice.

Mezi lidem Opavska, Krnovska a Osoblažska se zavařování kompotů, dělání marmelád, džemů a šťáv rozšiřovaly v první polovině 20. století, moštování se pak rozšířilo zejména díky zahrádkářským svazům, které od 60. let zřizovaly moštárny v každé větší obci a nabízely tuto službu svým členům i dalším občanům. Osvětovou činností rovněž přispívaly k povědomí o zpracování ovoce. I když se v současnosti počet moštáren oproti minulým desetiletím v souvislosti se zánikem některých organizací zahrádkářů snížil, fungovalo jich v roce 2010 na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku více než dvacet. Několik jich dokonce v minulých letech vzniklo jako součást vybavení palírny.

 

foto-3-7.jpg

Nejen v Žimrovicích, ale v mnoha dalších vesnicích můžete najít takovýto domeček, z něhož se v podzimních dnech ozývá zvuk drtiče a kde vám po vstupu dají ochutnat lahodný právě vylisovaný mošt. (foto Zdeněk Frélich)

 

foto-3-3.jpg

Moštárna s palírnou může být úspěšně provozována společně se zahradnictvím – tuto symbiózu našla a léta provozuje rodina Huserových z Města Albrechtic. (foto Zdeněk Frélich)

 

Za velmi pěkný příklad zpracování ovoce na marmelády a džemy v minulosti můžeme považovat Marmeládku v Městě Albrechticích. Dům č. p. 7 na náměstí (dnešní budova Lesů ČR) byl již za první republiky znám výrobou ovocných vín a šťáv. V Albrechtické kronice se dočteme, že „ve výrobě šťáv a hlavně šťávy malinové prosluli němečtí výrobci Klammert a Hartig, kteří vyráběli malinovou šťávu se zvláštními přísadami ve stříbrných kotlích. Takto vyrobená šťáva byla výborné chuti a jakosti a stala se exportním zbožím, požadovaným v mnoha státech Evropy, Asie a Ameriky.“ Po roce 1945 byl podnik znárodněn, několikrát změnil správce, až byl přidělen v roce 1950 Slezským lihovarům. Dále zde byly vyráběny pouze marmelády a povidla, vykoupené ovoce bylo zpracováno na polotovary. Kapacita výroby byla v 50. letech 50 vagónů hotových výrobků ročně, marmelády a povidla byly dodávány družstevním a státním velkoobchodům. Podnik dovážel část surovin od velkopěstitelů (družstev), zčásti vykupoval přebytky drobnějších pěstitelů ovoce. Později, s rozvojem gigantických zpracovatelských a konzervátorských provozů Selika, byla Marmeládka zrušena.

 

O pálení ovoce nemáme v lokální literatuře žádné písemné záznamy, což však nevylučuje, že kromě oficiálního pálení (četné pálenice jsou fenoménem posledních dvou desetiletí, před rokem 1989 tuto službu poskytovalo zmíněné Seliko a několik lihovarů, které se zároveň věnovaly pěstitelskému pálení) probíhalo i domácí pálení na černo – je zřejmé, že všechny švestky, jablka a hrušky nemohly skončit v sušírně, povidlech nebo kompotech.

Nicméně tradice pálení zde zdaleka nemá takovou tradici jako v jiných oblastech. O to příznivější je vývoj posledních let, kdy se pěstitelské pálení rozvíjí jak z hlediska četnosti pálenic, tak z hlediska kvality technologií pálení a nabídky dalších služeb (založení kvasu, zapůjčení sudů). O tomto vývoji jsme se sami mohli přesvědčit během mapování služeb zpracování ovoce, kdy jsme v naší oblasti a blízkém okolí zaznamenali osmnáct pěstitelských pálenic. 

 

foto-3-4.jpg a foto-3-6.jpg

Některé pěstitelské pálenice pokračují v dlouhé tradici pálení ovocných destilátů, jiné byly založeny v lihovarech, v bývalých kravínech, garážích nebo doslova vyrostly na zelené louce. Na fotografii je nová budova pálenice v Radkově a destilační zařízení pálenice v Petrovicích. (foto Radim Lokoč)

_________
Autor: Radim Lokoč (Krnovsko a Opavsko)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑268109 | ©2011 | webadmin&design