Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka
Ovocné stromy v krajině
 

„Ovocné zahrady, nacházející se u každého i menšího stavení, dosvědčují, že Slezané ovocné stromy milovali a zahradu za přirozenou součást své usedlosti považovali“

(František Myslivec, Starý způsob hospodaření na Opavsku, 1933)

 

Historie ovocnářství v Poodří

Moravská brána byla odpradávna místem migrace i setkávání kultur. Ačkoliv tradice zemědělského osídlení sahá do doby před sedmi tisíci lety, základ dnešní podoby regionu položila až feudální kolonizace v době vlády Otakara II. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Jmelí bílé – hrozba zkázy pro jabloně v Poodří

Během posledních let dochází v Poodří k expanzi jmelí bílého. Přibývání jmelí vidíme hlavně na topolech, lípách a jabloních. Jmelí vytváří charakteristické kulovité keříky, které někdy dosahují průměru až 2 metry. Jejich modifikované kořeny, haustoria, pronikají kůrou větví a z pletiva hostitele odebírají vodu a minerální látky. Zpočátku to vede ke chřadnutí napadených větví, s nárůstem počtu a velikosti keříků jmelí dochází k úplnému vysílení stromu a jeho zániku. Jmelí rozšiřují ptáci (brkoslavové a drozdi), kterým jeho bobule slouží jako potrava. Záliba drozdovitých (obzvláště kvíčal) v oklovávání jablek, která zůstala na stromech do zimy, nasměrovala expanzi z lesů a stromořadí topolu kanadského do jabloňových sadů, stromořadí a zahrad. Obzvláště pro jabloně starých odrůd, jejichž vzrostlé stromy jsou ozdobou krajiny Poodří, je expanze jmelí smrtelnou hrozbou. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Staré a krajové a místní odrůdy ovoce v Poodří

Mapování bylo rozvrženo tak, aby se podařilo určit alespoň některé odrůdy. U starých místních odrůd, po kterých se zachovaly jen názvy, byla naděje na identifikaci konkrétních odrůd jen malá. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Solitery

V Poodří se zachovala řada soliterních ovocných stromů, byť mnohé z nich jako poslední veteráni bývalých sadů, zahrad či stromořadí na mezích. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Významná stromořadí

O Poodří se dá říci, že každá silnice zde byla dříve lemovaná stromořadím alespoň po jedné, ale nejlépe po obou stranách a že většinu těchto stromořadí tvořily ovocné stromy. Torza těchto stromořadí lemují zdejší silnice dodnes. Přes svůj bídný zdravotní stav jsou mnohdy v krajině zubožené kolektivizací a zemědělskou velkovýrobou jediným zajímavým prvkem. Na straně druhé jsou i místem tvrdé selekce; ovocné odrůdy, které přežily půlstoletí mezi silnicí a intenzivně obhospodařovanými polnostmi bez jakékoliv péče a dosud dávají dobrou úrodu, jsou zárukou, že při jakémkoli užití budou v Poodří prosperovat. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Ovocné sady

Ovocný sad je osobitým výtvorem hospodáře. Není to zahrádka, která se opírá o zdi stavení a každodenní dohled hospodyně. Je to dílo, které musí obstát v okolní krajině a svému tvůrci přinášet užitek. Hospodář volí místo a odrůdy, vkládá svou práci a starostlivost, sklízí úrodu. Krása sadu se stává součástí krajiny a veřejným bohatstvím. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Meze, polní cesty

Dříve běžná praxe osazování mezí a polních cest ovocnými stromy nejvíce utrpěla za posledních 50 let. Nejenže se nic nevysadilo, ale v duchu kolektivizace bylo vybito vše, co překářelo zemědělské velkovýrobě. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

Zahrady

Zástavba lánového typu, typická pro většinu obcí Poodří, ponechává už ze svého principu zahradě a sadu významné místo jak mezi usedlostmi, tak i v plužině za nimi. V závislosti na svažitosti terénu a šířce nivy (osu lánové zástavby tvoří v Poodří častěji vodní tok nežli cesta) je dodnes v obcích, jejichž urbanistická struktura nebyla narušena, k vidění řada příkladů působivého souznění selských stavení a zahrad. Ačkoliv jsou užívány osvědčené postupy, nehrozí zde jejich stereotypní opakování, protože umístění zástavby ve svazích (byť mírných) nad vodním tokem je zdrojem proměnlivosti podmínek, které selští stavebníci i sadaři uměli využít. Naopak současná „architektura“ katalogových bungalovů, která region zamořuje, se charakteru místa není schopna přizpůsobit a ničí ho. (celý článek)

_________
Autor: - (Poodří)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

Vydasli jsme ovocné kvarteto, které seženete v sídle MAS Regionu Poodří.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

 

Místní akční skupina Regionu Poodří o.s.
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek
737 874 248
mas@regionpoodri.cz

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑14196 | ©2011 | webadmin&design