Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Ovocné stromy v krajině

Rýmařovsko - krajina pod Pradědem

 

MAS Rýmařovsko zahrnuje území čtrnácti obcí v západní části Nízkého Jeseníku a v jihovýchodní části Hrubého Jeseníku s nejvyšší moravskou horou Pradědem (1491 m n. m.). Podhorská a horská krajina náleží k oblastem s vysokým zalesněním (až 50 %) a jedinečnými lokalitami z přírodního i krajinářského hlediska (třetina území je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Přírodního parku Sovinecko a území Natura 2000). Není tedy divu, že   patří k  turisticky nejatraktivnějším oblastem Jeseníků.

 

OBRÁZEK

Rýžoviště. (foto Radim Lokoč)
 

 OBRÁZEK

Malá Morávka v zimě. (sbírka Slezského zemského muzea)

Hluboce zařezanými údolími Jeseníků se již od starověku vinuly staré kupecké stezky. Od střední doby bronzové sem z nížiny severního Pomoraví stoupali obtížným terénem lidé a zakládali první sídla. Soustavnější osídlení se v oblasti dnešního Rýmařovska rozšířilo až od 12. století, kdy němečtí kolonisté doplnili řídké osídlení, obnovili zpustlá a založili nová sídla (Karel 2008:26). „Tradičně chudý kraj osídlilo po nejvýše padesátiletém středověkém předkolonizačním osídlení na sedm století německé obyvatelstvo, jež s potížemi a nevídanou úporností řešilo problémy spojené s extrémním podnebím, izolací od bohatého vnitrozemí, odlehlostí podhůří i hor a spíše se muselo věnovat každodennímu obhajování nejvšednější lidské existence než kulturním zájmům…“ (Karel 2008:3).

 

OBRÁZEK

Malá Morávka v létě. (sbírka Slezského zemského muzea)

 

Osídlení i způsob života bylo těmito podmínkami velmi ovlivněno. Navíc zde v průběhu časů opakovaně probíhaly mocenské boje o hranice, což mělo již ve středověku za následek zánik řady sídel. Také plenění, vypalování a vyvražďování Švédy za Třicetileté války zanechalo region zpustlý a napůl vylidněný.

 

OBRÁZEK

Tvrdkov od cesty na Rudu (foto Radim Lokoč)

 

Drsné klima, které patří v naší republice k nejdeštivějším a nejchladnějším (průměrná roční teplota kolem 6 °C), velmi krátká léta a naopak velmi dlouhé zimy (někdy skoro půlroční, nastupující ještě v době, kdy není z polí a stromů vše sklizeno), kamenitá půda a humus splachovaný jarním táním a přívaly dešťů nebyly nikdy příhodné pro pěstování obilí. Nebyly však překážkou v rozvoji dobytkářství a lnářství. Na Rýmařovsku se produkovaly kůže, kožené výrobky, maso, len a plátno. Zdejší podhorské a horské zemědělství tak mohlo spolupracovat s bohatým obilnářskou Hanou (Karel 2008:11).

OBRÁZEK

Jedna z dominant obce Ruda - kostel na návsi, viditelný již z dálky. Zachovaný veřejný prostor kolem kostela je i příjemným místem odpočinku. (foto Radim Lokoč)

 

OBRÁZEK

 

OBRÁZEK

Zajímavá zákoutí s původní jesenickou architekturou a starými stromy nabízí např. Dobřečov. (foto Radim Lokoč)

_________
Autor: Radim Lokoč (Rýmařovsko)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270389 | ©2011 | webadmin&design