Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Ovocné stromy v krajině

Nízký Jeseník – kraj lesů, zvlněných pastvin, sopek, a vodních živlů

Oblast MAS Nízký Jeseník – kraj lesů, zvlněných pastvin, sopek, a vodních živlů – najdeme v severovýchodní části republiky, na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje (jihovýchodně od města Bruntál) na území 19 obcí a malých měst. Historicky přináleží tato oblast ke Slezsku.

vole

Pastviny pod Uhlířským vrchem, v pozadí hřeben Hrubého Jeseníku. (foto Radim Lokoč)

Charakter krajiny formuje rozlehlá náhorní plošina masivu Nízkého Jeseníku s průměrnými výškami 400–600 m nad mořem (na západě území až 800 m n.m. ), která je v západní části, kde již sousedí s podhorskou oblastí Hrubého Jeseníku, pokryta poměrně souvislým lesním porostem. Vhodnější podmínky pro zemědělství, a tudíž i vyšší zastoupení zemědělské půdy, má zejména východní část území snižující se k Opavské pahorkatině.  V této části se nacházejí velké lány orné půdy a pastvin, které jsou využívány k extenzivnímu chovu dobytka. Sever území ovlivnila v posledních dvou desetiletích přehrada Slezská Harta, jež se stala jeho novou dominantou. V její blízkosti ční sopky Velký a Malý Roudný, Venušina sopka a Uhlířský vrch, opodál Červená hora.

OBRÁZEK

Krajina s přehradou. Slezská Harta od Roudna. (foto Radim Lokoč)

 

OBRÁZEK

Nové Valteřice. (foto Radim Lokoč)


Lidé začali do místních pralesů pronikat již koncem prvního tisíciletí, když si tudy zkracovali cestu od Baltu na jih Evropy. Vedla tudy známá jantarový, železná a jiné obchodní stezky. K soustavnějšímu osídlování německými kolonisty docházelo ve 13. a 14. století, zejména hornickou kolonizací (těžba drahých kovů a rud) z jiných zemí, zejména Německa (Anderle 2006:589). Postupně se zalidnila údolí a rozvíjelo se i zemědělství, které formovalo i venkovskou krajinu. Na neúrodné půdě a v nepříznivých klimatických podmínkách, pro něž je tato oblast také nazývána Moravskou Sibiří, se obilí nikdy moc nedařilo, zdejší rolníci se úspěšněji věnovali chovu dobytka. 

OBRÁZEK

V podhorských oblastech Jeseníků se v minulosti dařilo pěstování lnu. (foto sbírka Slezského zemského muzea)

Tradičně zde bylo osídlení poměrně řídké, obyvatelstvo bylo nadále zkoušeno několikerými historickými událostmi. Kraj zasáhlo tažení vojsk během třicetileté války, kdy zanikla některá sídla a díky tomu pustla krajina, dále industrializace v 19. století, která se projevila budováním továren i v menších a větších obcích, souvisejícím rozvojem železniční dopravy, jež protnula území mimo původní trasy a spojila ho s okolím, a odlivem venkovských obyvatel do měst.
Zásadní význam však měly poválečné události, které odsunem německého obyvatelstva přerušily sedm set let se táhnoucí nit vývoje oblasti. Noví osadníci totiž nedokázali navázat na fungování opuštěných hospodářství, část krajiny zůstala neobhospodařována, velká část polí a luk byla při následující kolektivizaci a hospodaření státních statků zcelena a spravována intenzivně, často bez ohledu na místní specifické podmínky, což nese své důsledky až do dnešních dnů. Celkově lze po 50 letech socialistického zemědělství konstatovat, že zdejší krajina ztratila hospodáře. Na druhé straně měl tento vývoj částečně i pozitivní důsledky, když na řadě opuštěných lokalit mohl probíhat jejich přirozený vývoj. Osídlení i krajinu poznamenala i stavba přehradní nádrže Slezská Harta, která nejenže změnila tok řeky Moravice a ráz krajiny, vymazala z mapy několik sídel a částí sídel, podruhé zapříčinila vystěhování obyvatel, ale ovlivnila i klimatické podmínky poměrně širokého okolí.

 

OBRÁZEK

Horní Životice na snímku z 50. let 20. století. (foto sbírka Slezského zemského muzea)


OBRÁZEK

Jedna z dominant krajiny - Uhlířský vrch od Moravskoslezského Kočova, na snímku ještě holý vrch. (foto sbírka Slezského zemského muzea)


OBRÁZEK

(foto sbírka Slezského zemského muzea)


OBRÁZEK

(foto sbírka Slezského zemského muzea)


OBRÁZEK

(foto sbírka Slezského zemského muzea)

_________
Autor: Radim Lokoč (Nízký Jeseník)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270385 | ©2011 | webadmin&design