Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Ovocné stromy v krajině

K historii ovocnářství v oblasti Nízkého Jeseníku

 

Poválečné události (odsun německého obyvatelstva a následné dosídlení, bezohledné hospodaření v krajině, zánik některých sídel atd.) velmi zkomplikovaly i možnosti poznání vývoje ovocnářství v oblasti. V současnosti nežijí v oblasti žádní pamětníci ovocnářství období před odsunem, historické prameny i obrazové materiály jsou ve věcech ovocnářství velmi skoupé a ze vzpomínek poválečných dosídlenců lze poskládat pouze velmi neúplnou mozaiku obrazu hospodaření ve zdejším kraji. Výjimkou snad může být postřeh obyvatelky Dvorců, paní Kopřivové: „Jak jsme v padesátých letech přišli, tak tady v Rejcharticích a Křišťanovicích byly nádherný hrušky a třešně.“ Dnes není po těchto výsadbách ani památky, což platí i o první zmíněné obci.

 

 

 OBRÁZEK

Zahrada s ovocnými stromy u statku v Leskovci, dnes utopené na dně Slezské Harty. (foto Josef Solnický, sbírka Slezského zemského muzea)

 

S odchodem starousedlíků se bohužel vytratily i tradiční způsoby zpracování ovoce, znalost místních odrůd i lidová slovesnost, která ovocnářství v minulosti vždy provázela a byla by nápomocná při pomologickém určování plodů. Místní si sice postupem času vytvořili několik nových označení pro ty nejvyhledávanější odrůdy, jiná si s sebou donesli ze svých původních oblastí a na základě podobností označují např. místní odrůdu slivoně ‘Kulovačka‘, u jabloně např. ‘Vínovka‘, jsou to však jediná zjištěná pojmenování místních typů. Ve snaze poznat tradici ovocnářství regionu jsme se proto museli spokojit s poznatky z publikací se zaměřením na celorepublikový prostor a zejména pak vlastní bádání v terénu. Ani to a fakt, že se klimaticky řadí Nízký Jeseník mezi ovocnářsky méně příznivé oblasti, nesnižuje dojem, že zde bylo ovocnářství v minulosti nedílnou součástí venkovského života. Dokazují to četné pozůstatky starých i některých obnovených výsadeb v řadě vesnic, zejména v okolí Slezské Harty (Leskovec, Razová, Mezina) a v níže položené východní části oblasti (Staré Heřminovy a Horní Životice) s klimatem blízkým sousednímu teplejšímu a úrodnějšímu Opavsku. Zde lze také pěstovat i náročnější odrůdy než ve výše položeném Moravském Berounu, Dvorcích, Domašově nad Bystřicí nebo Křišťanovicích, kde je výběr vhodných odrůd značně omezen, prakticky pouze na letní a podzimní, popřípadě raně zimní.

 

OBRÁZEK

 

OBRÁZEK

Sady a zahrady s ovocnými stromy ve Starých Heřminovech v roce 1967. (foto Josef Solnický, sbírka Slezského zemského muzea)

 

_________
Autor: Radim Lokoč (Nízký Jeseník)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270385 | ©2011 | webadmin&design