Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Ovocné stromy v krajině

O ovocnářství – úryvek z Vlastivědného sborníku slezského (1925)

Při výrobě rostlinné třeba zmíniti se ještě o slezském ovocnictví. Jakkoliv není prováděno všude racionálně a s náležitou péčí a také ne všude v možném rozsahu, přece jsou jeho výsledky hodny pozornosti. Máme v Slezsku i ve vyšších polohách velmi pěkné druhy ovoce, jmenovitě pozdních jablek a hrušek, jež závoditi mohou s nejlepším ovocem importovaným. Bylo to patrno na zahradnické a ovocnářské výstavě v Opavě roku 1923 a na přehlídce v Raškovicích téhož roku, jejíž výsledky byly velmi pozoruhodné. Patrno bylo z nich, že ovocnictví slezské trpí hlavně nedostatkem organizace odbytu a zužitkování ovoce. Vhodné sorty zavádějí ovocné školky, z nichž největší jsou školky Ústřední hospodářské společnosti v Opavě (11 ha), pak německého ovocnického spolku v Opavě a nedávno založená školka v Javorníku. Vliv na osazování silničních stromořadí vhodným sortimentem hodlá vykonati též zemská správní komise pro Slezsko, jež za tím účelem založila vlastní školku v Opavě.

Velmi škodí ovocnictví, zvláště na Těšínsku mšice krvavá, jež není vzdor svému značnému rozšíření a škodám potírána dosti systematicky a intenzivně.

Z celkové plošné výměry Slezska věnováno jest zahradám ovocným a ozdobným přes 4 000 ha půdy, tj. asi 1 %. Dle statistiky z roku 1921 napočteno bylo ve Slezsku 164 611 jabloní, 107 390 hrušní, 77 160 třešní, 5 000 višní, 82 746 švestek, 160 261 sliv, 10 600 ořechů a na 85 000 keřů ovoce bobulovitého.

Výnos těchto stromů pak odhadnuto následovně: jablek = 18 385 q, hrušek = 25 102 q, třešní višní = 11 700 q, švestek a sliv = 30 000 q a ořechů = 1 600 q.

 

Vlastivědný sborník slezský (1925)

Antonín Lhotský, učitel ve Studénce

_________
Autor: Heřman Menzel (Krnovsko a Opavsko)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270386 | ©2011 | webadmin&design