Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Ovocné stromy v krajině

Zahrady

Zástavba lánového typu, typická pro většinu obcí Poodří, ponechává už ze svého principu zahradě a sadu významné místo jak mezi usedlostmi, tak i v plužině za nimi. V závislosti na svažitosti terénu a šířce nivy (osu lánové zástavby tvoří v Poodří častěji vodní tok nežli cesta) je dodnes v obcích, jejichž urbanistická struktura nebyla narušena, k vidění řada příkladů působivého souznění selských stavení a zahrad. Ačkoliv jsou užívány osvědčené postupy, nehrozí zde jejich stereotypní opakování, protože umístění zástavby ve svazích (byť mírných) nad vodním tokem je zdrojem proměnlivosti podmínek, které selští stavebníci i sadaři uměli využít. Naopak současná „architektura“ katalogových bungalovů, která region zamořuje, se charakteru místa není schopna přizpůsobit a ničí ho.

Platí tedy ještě alespoň někde tvrzení o vesnicích „jako skrytých v ovocných zahradách“? Nepochybně platí. Někde pro celou obec, jinde alespoň pro její části. Obvykle se stačí podívat ze sousedního kopečka a pak si obec hezky projít a potěšit se detaily sadovnickými i stavebními.

Milovníky selských zahrad asi nejvíce potěší obec Bernartice. Z původní architektury zemědělských usedlostí obklopených vzrostlou zelení ovocných stromů se zde dá uvidět mnoho pěkného jak v horní, tak v dolní části obce. Zahrady jsou ve valné většině ohrazeny živými ploty, za nimi je většinou dobře ošetřovaný a dosud bohatý sortiment regionálního venkovského ovocnářství. Že bylo v Bernarticích významnou složkou místního hospodářství ukazuje fakt, že v zeleni zahrad a sádků se dosud ukrývají 4 sušárny ovoce (byť neprovozované). Rovněž meze a polní cesty jsou osazeny udržovanými stromořadími kvalitních švestek.

Podobně utěšený pohled dosud skýtají Hůrka, Polouvsí, Hrabětice, Blahutovice (všechny místní části Jeseníku nad Odrou), všechny svou dispozicí poněkud jiné, nežli převažující obce v Poodří, s nově vysazenými stromořadími podél silnic a polních cest a řadou vzrostlých ovocných stromů v zahradách.

Totéž se dá říci i o dvou obcích na opačné  straně regionu, Kateřinicích a Trnávce, kde ovocný strom požívá rovněž úctu a zahrady a stromořadí jsou náležitou udržovány.  Rozličný typ zástavby v  obcích, jež na sebe navazují, není na škodu a do mozaiky krajiny Poodří se zde přidává další prvek – několik samostatných usedlostí obklopených zahradami a dostupných po cestách lemovaných ovocnými stromy.

Hodně mimořádně stromů nalezneme ve Vražném. Ve zdejších zahradách zůstaly zachovány mohutné jabloně, hrušně a vitální pravokořenné Švestky domácí. Sortiment zdejších hrušní by si zasloužil samostatný pomologický průzkum.

Zahrady na Lapači, v řadě usedlostí podél staré Volské stezky, zanikly spolu s usedlostmi kdysi prosperující enklávy. V houští jasanů a trnek ještě lze najít několik mimořádných exemplářů. Velikým překvapením je sad u jediné zachované usedlosti v místě – plný krásných a dosud plodících starých stromů, ošetřovaný, doplňovaný.

Zajímavé selské zahrady zdobí Suchdol (hlavně horní konec obce), hodně pěkného se dá najít i na jižním svahu zástavby v Kujavách, v zahradách poblíž kostelů v Pustějově, Velkých Albrechticích, Jistebníku, ve Skotnici a Sedlnicích. V Mošnově najdeme těsně u Lubiny hezkou zahradu vedle švestkového sádku se včelíny.

Že ze zahrady dokáží udělat významný krajinný prvek pouhé dva stromy, dokazuje zahrádka u domku Hukovicích s obrovskou ‘Špinkou‘ a ‘Jaderničkou moravskou‘.

Jen maličko se zachovalo v původní zástavbě ve Studénce a na ulici Zahradní, něco v Bílově, kde si v zahradách díky vyšší nadmořské výšce více potrpí na švestky.

_________
Autor: - (Poodří)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270385 | ©2011 | webadmin&design