Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Ovocné stromy v krajině

Významná stromořadí

 

O Poodří se dá říci, že každá silnice zde byla dříve lemovaná stromořadím alespoň po jedné, ale nejlépe po obou stranách a že většinu těchto stromořadí tvořily ovocné stromy. Torza těchto stromořadí lemují zdejší silnice dodnes. Přes svůj bídný zdravotní stav jsou mnohdy v krajině zubožené kolektivizací a zemědělskou velkovýrobou jediným zajímavým prvkem. Na straně druhé jsou i místem tvrdé selekce; ovocné odrůdy, které přežily půlstoletí mezi silnicí a intenzivně obhospodařovanými polnostmi bez jakékoliv péče a dosud dávají dobrou úrodu, jsou zárukou, že při jakémkoli užití budou v Poodří prosperovat.

Kdyby se měla vybrat nejkrásnější stromořadí Poodří, nepochybně by zvítězila alej mezi Hůrkou a Jeseníkem, respektive její hůrecká část, tvořená vzrostlými a vitálními Jaderničkami. Nejen v Poodří, ale málokde na Moravě je k vidění něco takového.

Vzrostlé jaderničkové stromořadí nalezneme i podél cesty mezi Pustějovem a Kujavami. Je vysazeno pouze jednostranně, z pustějovské strany ho uvádí několik stromů Panenského. Pěkný kousek stromořadí zůstal i před Sedlnicemi. Prim v něm hrají opět Jaderničky. Významným krajinným prvkem je jabloňová alej vysazená podél státní silnice z Albrechtiček vlastně až do Hukovic (s odbočnou větví z Bartošovic do Sedlnic). I když prořídlá a napadená jmelím, stále zdobí krajinu. Většina stromů je poškozená neodborným ořezem a rotačními sekačkami, mnohé větve jsou olámané zemědělskou technikou. Přesto většina stromů stále prosperuje. Je to nepochybně dáno volbou odrůd, dominuje nezmar Strýmka a Červené tvrdé, Jaderniček moravských je tentokráte méně, ale vyčnívají. Stromy ostatních odrůd jsou na tom viditelně hůře (Boikovo, Jonathan), ale žijí. Naopak už jen malé skupinky či jednotlivci zůstávají ze stromořadí mezi Suchdolem a Mankovicemi. Zajímavá je ale odrůdová skladba (Kardinál žíhaný, Parkerovo).

Silnice Poodří lemují i hrušňová stromořadí: v Kuníně hned dvě aleje podél silnic ve směru na Suchdol a Hladké Životice, další stromořadí vede ze Suchdola do Mankovic. Všechna jsou vysazena ve stejné době (cca před 60 lety) slabě rostoucími odrůdami, které zde ve srovnání s krajovými odrůdami nijak zvláště neprosperují, ale ani příliš nehynou. Jiná situace je ve Skotnici, kde v závěru obce lemují silnici na Mošnov čtyři vzrostlé, vitální a dosud bohatě plodící hrušně. Významný krajinný prvek z nich vytváří jen jejich velikost a poloha, jinak jsou k silnici naprosto nevhodné, neboť každoročně pokrývají zem pod sebou kobercem rozmačkaných plodů.

Z peckovin jsou ve stromořadích Poodří zastoupeny třešně i švestky. Třešňové stromořadí zůstalo ve skupinách stromů zachováno podél cesty z Hladkých Životic do Suchdola, podobná nalezneme v Kateřinicích a Trnávce. Jejich čas vypršel, zůstávají ještě působivá torza jednotlivých stromů, ale je třeba přemýšlet o náhradě.

Že v regionu bývala i stromořadí slivoní, dokládají jednotlivé stromy Wangenheimovy podél silnice ze Studénky na V. Albrechtice a Bravantice. Zbytky švestkového stromořadí provázejí krátký úsek silnice ze Skotnice do Mošnova. Nejvíce ze švestek podél silnic a cest zůstalo zachováno v Bílově. Z aleje zelených renklód mezi Hukovicemi a Kunínem nezůstal už ani strom. Prořídlé ořešáková stromořadí provází silnice pouze u Sedlnic a ve své obnovené podobě silnici podél Luhy v Jeseníku.

_________
Autor: - (Poodří)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270389 | ©2011 | webadmin&design