Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Ovocné stromy v krajině

Staré a krajové odrůdy Bojkovska

Členitý reliéf Bojkovska předurčuje extenzívní způsob využívání krajiny pro zemědělství. Ne jinak je tomu i v případě ovocnářství, které má povětšinou samozásobitelský charakter. Odrůdová
skladba ovoce vychází tedy jednak z charakterů sadů a jejich odbytového zaměření, jednak z přírodních podmínek, umožňujících pěstování ovoce. Ve větších sadech či v silničních alejích převládají kdysi komerčně využívané odrůdy, možno říci celosvětového významu, např. jabloně ‘Baumannova reneta’, ‘Boikovo’, ‘Boskoopské’, ‘Landsberská reneta’, ‘Matčino’, ‘Vilémovo’, ‘Ontario’ či ‘Strýmka’, hrušně ‘Hardyho’ a ‘Konference’, ze slivoní ‘Švestka domácí‘.
V soukromých zahradách či na pastvinách výše položených vesnic se naproti tomu setkáváme s hojností originálních krajových forem ovocných dřevin, přináležících konkrétně regionu Bojkovska
či oblastem bezprostředně sousedícím. Pátrání po starých a krajových odrůdách na Bojkovsku stále probíhá.
Velký kus práce byl odveden v letech 2003–2006, kdy se uskutečnil rozsáhlý projekt s názvem Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity. Jedním z mnoha prakti ckých výstupů projektu bylo i vydání pomologie Ovoce Bílých Karpat, která si našla své pevné místo v knihovně mnoha milovníků starých odrůd ovoce. Staré a krajové odrůdy se v současné době mezi ovocnářskými
odborníky zmiňují zejména v souvislosti s uchováním genetických zdrojů (Paprštein 2003; Paprštein, Kloutvor 2006), měli  bychom jim ovšem ponechat především nesporný hospodářský
význam pro obyvatele daného regionu, o čemž svědčí rostoucí zájem ze strany pěsti telů. Některé krajové odrůdy se začínají utěšeně rozšiřovat i za hranice původního rozšíření, jejich obliba u pěstitelů i konzumentů narůstá.
Oblast Bojkovska se vyznačuje velkým bohatstvím ovocných odrůd. Jejich význam přesahuje pouze hospodářské hledisko, ovocné výsadby se nemalou měrou podílí na utváření unikátní krajiny severní části Bílých Karpat. Přidanou hodnotu dále nabízí využití krajových odrůd coby jedinečných místních specialit, které přispívají nebo mohou přispívat k rozvoji cestovního ruchu a celkovému rozkvětu regionu.

_________
Autor: Jiří Němec, Stanislav Boček (Bojkovsko)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270386 | ©2011 | webadmin&design