Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Ovocné stromy v krajině

Ovocné sady u holešovského zámku

První zmínka o tvrzi v Holešově se zachovala z roku 1371.  Výstavnější panské sídlo (zámek) zde bylo vystavěno pravděpodobně na přelomu 15. a 16. století za Albrechta staršího ze Šternberka, které se dále rozvíjelo za vlastníků Lobkoviců (1604 -1651). Panství zpustošené třicetiletou válkou kupuje roku 1651 Jan hrabě z Rottalu. Ten počal v Holešově budovat nové rodové sídlo dle projektu architekta Filiberta Luchese. Spolu s budovou zámku byla zřízena v jejím okolí okrasná zahrada.

 

Lze s velkou pravděpodobností říci, že ovocné sady byly součástí již prvních zahrad založených u panského sídla v Holešově. Dochované plány z let 1750 a 1775 potvrzují, že jejich větší část byla vysazena na shodných plochách jako dnes. O pěstovaných odrůdách se nám konkrétní údaje zachovaly z konce 19. století. Archivně je doložena obnova sadu ležícího, při pohledu od budovy zámku, nalevo od středového vodního kanálu. Tento sad se skládal z 20 příčných řad ovocných stromů. Obnova probíhala postupně po 4 roky v letech 1890-1893. Každý rok bylo vysázeno 5 řad, po 12 stromech. Staré stromy byly odstraňovány postupně, vždy jen v právě obnovované části. Např. v dubnu 1890 bylo vysázeno 60 stromů. Jednalo se především o jabloně (18 odrůd) a hrušně (9 odrůd). Výsadba byla doplněna třešněmi v 5 odrůdách. Stromky pocházely z Bystřice pod Hostýnem.

V březnu 1891 byly vysazovány stromy pocházející ze školek Viktoria v Želešicích u Brna. Tentokrát výrazně převládaly jabloně, kterých bylo vysázeno 48 ks v 16 odrůdách. Vysázený sortiment byl doplněn osmi hrušněmi, dvěma meruňkami a dvěma třešněmi, vždy jeden ku od jedné odrůdy. V dubnu 1892 byly již vysazovány jen jabloně (37 odrůd) a hrušně (12 odrůd), pocházejí ze Želešic a ze školek ve Zdounkách. Během tří let bylo do sadu vysázeno 180 nových stromů ve 116 odrůdách. 70% z tohoto počtu tvořily jabloně v 80 odrůdách. Nejvíce stromy byly zastoupeny odrůdy Car Alexandr, Ananasová reneta a Panenské české.

 

Poslední velká obnova zámeckých sadů byla provedena v padesátých letech 20. století. Vzhledem k tomu, že bylo zamýšleno zřídit v zahradě ovocné arboretum, došlo k výsadbě většího množství ovocných odrůd i staršího sortimentu. Dle výsledků inventarizace odrůd ovocných dřevin z roku 2005 se ve zdejších sadech uchovalo přes 50 odrůd jabloní doplněných několika hrušněmi. Z odrůd, jejichž výsadba je doložena mezi roky 1890- 1892, jsou stále v sadech pěstovány odrůdy jabloní Bismarkovo, Blenheimská renera, Boskoopské, Coxova reneta, Gdánský hranáč, Gravštýnské, Panenské české, Parkerovo, Parména zlatá zimní, Ribstonské, Richardovo žluté, Řehtáč soudkovitý.

Zdroj : Ing. Lenka Křesadlová Ph.D

 

OBRÁZEK

 

 

_________
Autor: Anna Koláčková (Moštěnka)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270390 | ©2011 | webadmin&design