Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Ovocné stromy v krajině

Ovocné sady

Ovocný sad je osobitým výtvorem hospodáře. Není to zahrádka, která se opírá o zdi stavení a každodenní dohled hospodyně. Je to dílo, které musí obstát v okolní krajině a svému tvůrci přinášet užitek. Hospodář volí místo a odrůdy, vkládá svou práci a starostlivost, sklízí úrodu. Krása sadu se stává součástí krajiny a veřejným bohatstvím.

Největším počtem a rozlohou ovocných sadů ve volné krajině se mohou chlubit  Bartošovice. Ne už tak stářím těchto sadů (to podstatné z jejich historie se vejde do druhé poloviny minulého století) ale tím, že to zde se sadovnictvím někdo zkusil a docela se mu to podařilo.

Nejznámějším ze zdejších sadů se nachází v přírodní rezervaci Bartošovický luh, má rozlohu 2,5 ha a byl vysazen na hraně a svahu klesajícímu k nivě Odry. Poloha je to skvělá pro odrůdy jabloní vyžadující hluboké půdy a vyšší vzdušnou vlhkost. Svah je osázen jabloněmi, v sortimentu převládají kalvily, ‘Boikovo‘,‘Červené tvrdé‘, ‘Croncelské‘, velikostí a vitalitou stromů dominují vlajkové lodi zdejšího ovocnářství ‘Jadrničky moravské‘, ‘Strýmky‘ a ‘Boskoopské‘, ale i ty jsou překonány jabloní neurčené odrůdy, rostoucí dosud velmi bujně na jednom z nejvlhčích míst sadu. Dříve byla rovina v horní části sadu osázena višněmi a slívami na myrobalánových podnožích, z tohoto počinu však zůstalo jen torzo, čítající několik hynoucích stromů. Sad je vybaven jedním zastavením naučné stezky a díky své poloze skýtá pěkný výhled do oderské nivy. O sad pečuje místní organizace Českého svazu ochrany přírody (s finanční podporou Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří). Uhynuvší stromy jsou nahrazovány novými a odrůdová skladba se mění ve prospěch osvědčených krajových a místních odrůd, které jsou roubovány materiálem z místních zdrojů přímo na podnože vysazené v sadu. Horní část sadu začíná sloužit k záchraně regionálního genofondu hrušní. Kolem prameniště ve svahu sadu je nově vysazeno několik pravokořenných švestek a durancií.

V Bernarticích nalezneme v obdobné poloze nad údolní nivou jeden větší a jeden menší sad, oba velmi vhodně umístěné do krajiny. Ten menší, který navazuje na blízké zahrady, je dobře udržován a veden v běžném sortimentu, druhý rozsáhlejší, prořídlý a neudržovaný, připomíná skladbou odrůd a stářím stromů sad v Bartošovicích. Stejně jako tam, je i zde jeden strom s dvěma odrůdami v koruně (‘Strýmka‘ + ‘Jonathan‘). Kromě jabloní nalezneme v sadu několik třešní a hrušní. Další krásně situovaný sádek se nachází v úbočí Panského kopce.

Z těch větších sadů v Poodří je určitě nejstarší sad v Kateřinicích, pod hospodářstvím jednoho z místních zemědělců. Zevrubně byly identifikovány staré a krajové odrůdy v obvyklé skladbě, ale i stromy, které si určitě zaslouží další pozornost pomologů.  

V regionu nás potěší i sady rozlohou menší i úplně malé. K nejhezčím patří, ty které jsou vysazeny na táhlém návrší nad Skotnicí, jemuž dominuje Hončova hůrka s krásnými výhledy. Je zde zachována i zdejší typická skladba ovocných odrůd (‘Jadernička‘, ‘Strýmka‘, ‘Panenské‘, ‘Kožená reneta‘, ‘Švestka domácí‘, ‘Durancie‘).  Naopak v krajině ukryty zůstávají dva selské sady v Bravanticích a Velkých Albrechticích.

V nivě Lubiny zaujmou malé sady při vjezdu do Petřvaldu (s krásným exemplářem ‘Boskoopského‘), blízko se nachází i jediný starší sad v nivě Odry – při usedlosti v Zimném dolu u Petřvaldíku.

Poslední dva selské sady v Butovicích zasáhla stavba dálničního přivaděče, zůstala jen torza původně rozsáhlejších výsadeb, z hlediska pomologického ale nesporně zajímavá.

Ze sadů ve Studénce zůstalo jen neodbornými zásahy poničené torzo nedaleko bývalého větřáku na Bravantském kopci a malý leč vitální a dobře udržovaný švestkový sádek v poli u Panské ulice.

Drobné selské sady či jejich zbytky zasahující do okolních polností dosud zdobí okraje obcí Kateřinic, Trnávky, Skotnice, Vražného, Jeseníku a Polouvsí.

Zajímavé jsou skupiny ovocných stromů v nivě Husího potoka v Hladkých Životicích, vysazené zřejmě dříve jako selské sady na pastvinách mezi zemědělskými usedlostmi. Tradice pasení dobytka se tu v jednom velmi starém sadu udržela dodnes, stejně jako v obnoveném sadu na svahu mezi zástavbou přímo v Kuníně.

_________
Autor: - (Poodří)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270386 | ©2011 | webadmin&design