Všechny regiony |Krnovsko a Opavsko |Nízký Jeseník |Rýmařovsko |Poodří |Hranicko |Moštěnka |Bojkovsko |Horňácko a Ostrožsko
Úvodní stránka

zpět na Ovocné stromy v krajině

Meze, polní cesty

Dříve běžná praxe osazování mezí a polních cest ovocnými stromy nejvíce utrpěla za posledních 50 let. Nejenže se nic nevysadilo, ale v duchu kolektivizace bylo vybito vše, co překářelo zemědělské velkovýrobě.

Z toho mála, co se zachovalo, jsou k vidění dva skvosty: meze na kopci v Kletném a meze v lokalitě Pásky pod Panským kopcem v Bernarticích. Třešněmi porostlé meze v Kletném leží mezi pastvinami a na rozdíl od nich nejsou udržovány. Původní stromy postupně nahrazují jejich semenáče. Z krajinářského hlediska to ale není na škodu, meze se rozkošatěly a v době kvetení je Kletenský kopec vyzdoben jako žádný jiný.

Meze mají pokračování i mezi polnostmi na úpatí kopce, zde ale převažují hrušně a objevily se nově vysazené jabloně.

Pásky v Bernarticích jsou naprosto odlišné. Až na spodní mez jsou všechna stromořadí dobře udržovaná a doplňovaná, většinu stromů tvoří pravokořenná Švestka domácí.

Dost se ještě zachovalo a je dobře udržováno v Kateřinicích, Trnávce a Skotnici, poslední švestky a jabloně zanikají na mezích v Padolech, u Široké cesty a na Záhumení ve Studénce. Téměř ukázkovou mez s několika bohatě plodícími jabloněmi a hrušněmi nalezneme u sjezdu z dálničního přivaděče v Hladkých Životicích. Podél cest v polnostech mezi nádražím a kostelem v Jistebníku lze nalézt dvě různé výsadby hrušní. Ta prvá je tvořena kulturními odrůdami, druhou tvoří směs stejnověkých (asi sedmdesátiletých) semenáčů a planiček, nepochybně vysazená se záměrem je naroubovat. Co zabránilo hospodáři, aby o ně dále pečoval, se můžeme v původně německé části obce jen domýšlet.

_________
Autor: - (Poodří)

 

28.6.2012
Spuštění turistického informačního systému, který vám představí zajímavé turistické cíle v tomto regionu, včetně témat týkajících se ovoce nejen na web, ale i ve vašem mobilu.

20.6.2012
Náš projekt se chýlí ke konci, doplňujeme na webu všechny možné informace.

3.5.2012
Dnes jsme pokřtili publikaci Sedm tváří ovocnářství. Je k dostání na všech zúčastněných MAS a ke stažení zde na webu.

 

OBRÁZEK

Ke stažení:

Kniha Sedm Tváří ovocnářství (pdf)
Plakát o projektu (pdf)
Skládačka o projektu (pdf)
Ovocné kvarteto (pdf)

Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska(pdf)

Metodiky:
metodika mapování (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků (pdf)
protokol pro zápis krajinných prvků - delší verze vhodná pro zápis aleje, remízku a sadu (pdf)
protokol pro zápis služeb (pdf)

kontakt@ovocne-stezky.cz ∑270390 | ©2011 | webadmin&design